KALİTE POLİTİKAMIZ

Akar Solar, üstün hizmet kalitesini belgelendirmek amacıyla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TSE 13381 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler – Kurallar hizmet yeterliliği belgelerini almak için süreci başlatmış bulunmaktadır.

Mükemmelliğe ulaşmak için, tüm iş süreçlerinde çalışanların katılımı ile Kalite Yönetim Sistem Şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

Akar Solar, tüm çalışanların etkin katılımıyla, müşteri ihtiyaç ve imkânlarını dikkate alarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için kaynakları ekonomik, etkin ve verimli bir biçimde kullanır. Ürün ve iş teslimini daima zamanında yapar. Yönetim sistemini sürekli iyileştirir. Tüm bunları yaparken konusunda lider, gelişime açık, yenilikçi kimliğini geliştirmeyi sektöründeki rekabette Akar Solar kalitesini sürdürmeyi hedefler.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Akar Solar, üstün hizmet kalitesini belgelendirmek amacıyla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TSE 13381 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler – Kurallar hizmet yeterliliği belgelerini almak için süreci başlatmış bulunmaktadır.

Mükemmelliğe ulaşmak için, tüm iş süreçlerinde çalışanların katılımı ile Kalite Yönetim Sistem Şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

Akar Solar, tüm çalışanların etkin katılımıyla, müşteri ihtiyaç ve imkânlarını dikkate alarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için kaynakları ekonomik, etkin ve verimli bir biçimde kullanır. Ürün ve iş teslimini daima zamanında yapar. Yönetim sistemini sürekli iyileştirir. Tüm bunları yaparken konusunda lider, gelişime açık, yenilikçi kimliğini geliştirmeyi sektöründeki rekabette Akar Solar kalitesini sürdürmeyi hedefler.

ÇEVRE POLİTİKASI

Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımıza çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik ederiz.

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı, çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uymayı taahhüt ederiz.