GES Hibe ve Yatırım Teşvik Destekleri Proje Yönetimi Danışmanlığı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Amaçlı Fon Desteği ile (TKDK – KKYDP) tarım hayvancılık faaliyeti güden işletmelerin bünyesinde ihtiyacı olan elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak karşılaması ve karlılığını artırarak işletmelerin daha fazla kazanç sağlamasına yönelik yatırımlara ilgili proje hibe desteği sağlanmaktadır. Söz konusu Hibe ve Yatırım Teşvik Destekleri, Akar Solar olarak EPC hizmetine ek olarak bedelsiz olarak tarafımızdan karşılanmaktadır. GES yatırımcısı, Hibe ve Yatırım Teşvik Destekleri sayesinde işletme giderlerinde büyük yer tutan elektrik masrafından 25 yıldan daha fazla zaman diliminde kurtulacak ve aynı zamanda elektriğin birim fiyatına sürekli gelen zamlardan da etkilenmemiş olacaktır. Buna ek olarak santralde üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası miktarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile ulusal şebekeye satılarak gelir de elde edilebilmektedir.

İletişime Geçin