Küçük Ölçekli Uygulamalar

Akar Solar, fotovoltaik güneş enerjisi santralleri dışında güneş enerjisinin bireysel kullanımına yönelik veya daha ufak çaplı öz tüketime dönük kullanım için de ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Bu sistemler iki tipte ele alınabilir:

  • Şebekeden Ayrık Sistemler (Off-Grid)
  • Şebekeye Entegre Sistemler (On-Grid)

Şebekeden ayrık sistemler kendi arasında ikiye ayrılmaktadır: Akü Yedeklemeli Şebekeden Ayrık Sistemler ve Akü Yedeklemesi Olmayan Şebekeden Ayrık Sistemler

Akü yedeklemesi olmayan şebekeden ayrık sistemlerin bazı hizmet alanları dışında çok fazla kullanım alanı yoktur. En çok kullanıldığı alanlar dalgıç pompalar yardımıyla tarımsal sulama alanlarıdır. Bu sistemlerde anlık ışınım değerlerine bağlı olarak anlık yüke elektrik sağlanmaktadır.

Akü yedeklemeli şebekeye entegre sistemler ise daha çok GSM istasyonlarında veya şebeke elektriği bulunmayan köy veya yayla evlerinde kullanılmaktadır.

Dünyada en popüler fotovoltaik elektrik üretimi uygulaması binaların çatılarındaki veya cephelerindeki PV panellerden elde edilen gücün elektrik şebekesine aktarılmasıdır. Bu tarz sistemlerde fotovoltaik sistemi adeta bir mini elektrik santrali gibi çalışır. Fotovoltaik panellerden üretilen elektrik ayrı bir sayaç veya çift taraflı sayaç üzerinden şebekeye aktarılır ve her ay bölge dağıtım şirketi ile mahsuplaşılır.

Şebekeye entegre sistemler akü yedeklemeli olarak da tasarlanabilmektedir. Bu sistemlerin tek farkı herhangi bir şebeke elektriği kesintisinde sisteme entegre aküler ile yedekleme yapabilmesi ve ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayabilmesidir.

Akar Solar, müşterilerinin küçük ölçekli enerji ihtiyacına göre fotovoltaik panel adedini ve akü kapasitesini belirler, kurulum için uygun alanı tespit eder. Müşterinin onayının ardından sistem planlaması ve kurulumu gerçekleştirilir.

İletişime Geçin