Projelendirme, Mühendislik ve Yatırım Danışmanlığı

Projelendirme, mühendislik ve yatırım danışmanlığı hizmeti, uygun arazi veya çatılara elektrik üreten tesislerin kurulumu için gereken süreçlerin tamamını kapsar. Bu süreç sahanın bulunması, teknik keşfinin yapılması, ticari kriterlerin kontrolü, hukuksal kontrolü ve dağıtım şirketine başvuru aşamaları ile başlamaktadır. Sonrasında proje onayı, imar onayı ve benzeri resmi süreçler yer almaktadır.

Saha keşfinde, arazinin güney cephesine eğimli olması, enerji nakil hattına yakın olması ve hatların uygunluğu, zemin yapısının inşaata uygun olması, arazinin bulunduğu bölgenin teknik ve insani unsurlar anlamında uygun olması dikkat edilen hususlardan bazılarıdır.

Akar Solar tarafından hazırlanacak olan Ön Fizibilite Raporu, sizin koşullarınızda geçerli olan bilgileri temel alarak, yıllık ve solar güneş enerjisi tesisinin ekonomik ömrü olan 25 yıl neticesinde elde edilecek olan gelirleri, kazancı, yapılacak olan yatırımın amorti süresi ve bunların neticesinde izlenmesi gereken süreçle ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Uygun arazinin tespit edilmesinin ardından bölge dağıtım şirketinin istemiş olduğu evraklar hazırlanarak başvuru süreci başlatılır. Bölge dağıtım şirketi tarafından verilen bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda belirtilen şartlarda elektrik ve statik projeleri hazırlanarak Tedaş’a onaya sunulur. Bu sürece paralel olarak da imar onayı alınması ile ilgili girişimlere başlanır ve muhatap kurumlardan görüş ve onaylar talep edilir.

Akar Solar ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler içindedir ve TEDAŞ’ın kriterlerine uygun olarak solar güneş enerjisi tesisinin bütün mühendislik çalışmalarını yaparak proje onayını almanızı sağlar. Proje onayı hakkında daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz.

EPDK / Lisanslama Süreç Yönetimi

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca projelerin önlisans başvuru dosyasının hazırlanarak EPDK’ya Önlisans başvurusunda bulunulması ile başlayan süreç ön lisansın alınmasının ardından Önlisans-lisans arası gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ile devam ettirilmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında;

 • İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylatılması
 • Halihazır Harita Alımının Yapılması ve Onaylatılması
 • Arazi Mülkiyet Edinimi Sürecinin Yönetimi
 • ÇED Sürecinin Yönetimi
 • Halihazır Harita Alımı
 • Toprak Etüd ve Toprak Koruma Projeleri Hazırlanması
 • Kamulaştırma Hizmetleri
 • Orman İzinleri
 • Hazine Arazileri Üzerinde İrtifak ve Üst Hakkı Tesis Edilmesi

Gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesinin ardından lisans başvuru dosyanın hazırlanması ve lisansın alınması işi gerçekleştirilmektedir.

Lisanssız Proje Geliştirme (GES)

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği uyarınca Çatı Üzeri GES projelerinde öz tüketim ve mahsuplaşmaya dayalı olarak sanayi, ticarethane ve mesken çatılarında aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

 • Tüketicilerin enerji tüketim ve enerji ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi
 • Alan büyüklüğüne ilişkin kurulu güç ve kapasite hesaplarının yapılması
 • Tesisin enerji üretim simülasyonlarının gerçekleştirilmesi
 • Tesise ilişkin ekonomik analiz, NPV, IRR ve Geri Dönüş hesaplarının yapılması
 • Tesise ilişkin aplikasyon çalışmalarının yapılması
 • Tesisin genel vaziyet planı ve tek hat şemalarının çıkarılması
 • İlgili dağıtım şirketine Lisanssız Elektrik Üretimi için Çağrı Mektubu Başvuru Dosyasının Hazırlanıp Sunulması
 • Hazırlanan Çağrı Mektubu başvurusunun ilgili dağıtım şirketi ve TEİAŞ’tan takibi ve sonuçlandırılması
 • Bağlantı Anlaşması başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Hazırlanmış olan TEDAŞ nihai projelerin teknik kontrolünün sağlanması
 • TEDAŞ Projelerinin onay süreçleri takibi ve sonuçlandırılması
 • Tesislerde kullanılacak ekipmanlar ile ilgili olarak teknik şartnamelerin hazırlanması
 • Tesislerde inşaat aşamasında işveren mühendisliği hizmetleri ile yapılan kurulumun teknik şartname, ulusal ve uluslararası standartlara göre denetlenmesi
 • Tesislere test-denetim hizmetlerinin sağlanması ve müşteri kabulünün gerçekleştirilmesi
İletişime Geçin