• Çalışanlarımızın motivasyonlarını ön planda tutarak, etkin ve etkili bir organizasyon oluşturmak,
  • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğini oluşturmak,
  • Doğru ve uygun adayların şirketimiz bünyesine kazandırılmasını sağlamak,
  • Şirketimizin politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak,
  • Çalışanlarımızın verimliliğini arttırmak amacıyla, kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme olanakları sağlayan profesyonel bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel yetkinliklerini güncel tutarak, eğitim ve gelişimlerini yaşam boyu sürdürebilmelerini sağlamak,
  • Hedeflerimizin ve geleceğimizin devamlılığı için liderlerimizi şirket içinden yetiştirmek,
  • Çalışanlarımızın yetkinlikleri ve hedefleri doğrultusunda kariyer planlaması yaparak, verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak.

Kariyer Fırsatları

Özgüveni yüksek, hayallerinin peşinden giden ve bu hayallerini hayata geçiren insanların daha mutlu olacağına inanıyoruz. Hedeflerimize ulaşmanın en önemli unsurunun, kalifiye ve mutlu çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. İnsan Kaynakları yönetimimizi de bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimini, iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra gelişmeye açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesini gözeterek yapıyoruz.

Açılabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere özgeçmişinizi bize aşağıdaki mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz.

ik@akarsolar.com.tr