Akar Solar olarak müşterilerimize kapsamlı bir işletme ve bakım hizmeti sunuyoruz. Farklı tip ve kapasitede kurulu olan fotovoltaik güneş enerjisi santralleri için arıza önleyici, onarıcı, koruyucu bakım hizmetleri sağlıyoruz. İşletme ve bakım hizmet portföyümüzde santralinizin performansının takibi, tesisinizin idari ve teknik yönetimi, sahanın uzaktan izlenmesi gibi bir santralin ihtiyacı olan tüm işletme ve bakım kriterleri mevcuttur.

Koruyucu ve Önleyici Bakım Hizmetleri

 Koruyucu ve önleyici bakım planlaması
 Koruyucu ve önleyici müdaheleler
 Performans geliştirme imkânları aranması
 Bakım hizmetlerinin rapor edilmesi

Onarıcı Bakım Hizmetleri

 Arıza teşhisi
 Onarımların yapılması
 Sistem onarımlarının optimizasyonu
 Sistem onarımlarının raporlanması

Fotovoltaik Modüllerin Temizlenmesi

Fotovoltaik modüllerin temizlenmesinde verimi yüksek solar panel yıkama makineleri kullanılır. Bu makineler her çeşit modüle uygundur.